Filosofie
of de liefde voor de wijsheid


Citaten

 


Voor De Filosofie Kalender van Filosofie Magazine schrijf ik sinds 2003 korte teksten om citaten van denkers en schrijvers toe te lichten. De citaten selecteer ik zelf en het zijn fragmenten die mij raken en beïnvloeden.


De teksten van de kalender 2009 en 2010 zijn te vinden
in de categorie Filosofie van mijn blog.

 

FILOSOFIE KALENDER 2008

Stefan Brijs
Soms is wat onmogelijk lijkt, alleen maar moeilijk.
De engelenmaker (2005)

willem jan otten
Wat kan er in ´s hemelsnaam tragisch worden aan iemand die alleen maar draagt?
Specht en zoon (2004)

Arthur Japin
Waarom zou een wonder geen wonder zijn alleen omdat een ander het niet ziet?
Een schitterend gebrek (2003)

Arnon grunberg
Wat voor iemand moet je zijn om zoiets te doen?
De asielzoeker (2003)

Remco Campert
Eén keer in je leven een oorlog meemaken schept voor de rest van je leven veel duidelijkheid.
Het satijnen hart (2006)

Michel Houellebecq
Het leven begint bij vijftig, in zoverre dat het eindigt bij veertig.
De mogelijkheid van een eiland (2005)

Florian Zeller
L’Europe n’était pas émue outre mesure alors que son art par excellence venait d’être condamne à mort.
La fascination du pire (2004)

Voltaire
Als dit de best mogelijke wereld is, hoe zijn de anderen dan?
Candide (1759)

Bret Easton Ellis
And now it’s time to go back into the past.
Lunar Park (2005)

A.S. Byatt
When I write I know.
Possession (1990)

Haruki Murakami
Als je niet opstaat, zal de wereld eindigen.
Hardboiled Wonderland en het einde van de wereld (1985)

Paul auster
No one can say where a book comes from, least of all the person who writes it.
Leviathan (1992)

Adriaan van dis
De voorstad mocht branden, op het gazon werd niet gelopen.
De Wandelaar (2007)

Jonathan Safran Foer
We would have been safe.
Extremely loud and incredibly close (2005)

albert camus
Si l’idée n’arrive pas a tuer les enfants, mérite-t-elle qu’on tue un grand-duc?
Les Justes (1950)

Gerbrand Bakker
Hij wil Sinterklaas vieren, want ‘dat is gezellig.’
Boven is het stil (2006)


FILOSOFIE KALENDER 2005, 2006 en 2007

Albert Camus
Cette mort n’est rien, je te jure; elle est seulement le signe d’une verité qui me rend la lune nécessaire.
(Caligula, 1945 - premiere, 1958 - eerste druk)

Nicole Krauss
The truth is the thing I invented so I could live.
(The history of Love, 2005)

Albert Camus
L’expression commence où la pensée finit.

(Le mythe de Sisyphe, 1942)

Michel Houellebecq
La difficulté, c’est qu’il ne suffit pas exactement de vivre selon la règle.

(Extension du domaine de la lutte, 1994, De wereld als markt en strijd, 2000)

Herman Franke
Feiten zijn niet waardevol omdat ze waar zijn, maar omdat ze iets te betekenen hebben in verhalen over de werkelijkheid
.
(De verbeelding, 1998)

W. Somerset Maugham
The writer is more concerned to know than to judge.

(The Moon and Sixpence, 1919)

Hermann Hesse
Een mens die zichzelf probeert te verwerkelijken door middel van de begaafdheden die hij van nature heeft meegekregen, doet het meest verhevene en het enig zinvolle waartoe hij in staat is.
(Narziss en Goldmund, 1930)

Yann Martel
Reason is the very best tool kit. Nothing beats reason for keeping tigers away. But be excessively reasonable and you risk throwing out the universe with the bathwater.
(Life of Pi, 2001)

Samuel Becket
Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurent.
(En Attendant Godot,1953)

Italo Svevo
Ik vind dat een sigaret een intensere smaak heeft als het de laatste is. (Bekentenissen van Zeno, 1923)

Johan Daisne
De dichter wordt nooit wat hij als kind heeft gedroomd. Hij wordt dichter om kind te blijven.
(Wat is magisch-realisme?, 1958)

Marguerite Duras
J’ai raconté notre histoire. Je t’ai trompé ce soir avec cet inconnu. J’ai raconté notre histoire. Elle était, vois-tu, racontable.
(Hiroshima mon amour, 1959)

Milan Kundera
Elke idioot die vandaag de dag nog romans schrijft, moet ze zo schrijven dat ze nooit kunnen worden bewerkt, met andere woorden: dat ze niet kunnen worden naverteld.
(Onsterfelijkheid, 1990)

Johan Huizinga
Historische sensatie.
(Cultuurhistorische verkenningen, 1929)

Paul Auster
Truth is stranger than fiction. What I am after, I suppose, is to write fiction as strange as the world I live in.
(The Red Notebook, 1995)

Oscar Wilde
Just as those who do not love Plato more than Truth cannot pass beyond the threshold of the Academe, so those who do not love Beauty more than Truth never know the inmost shrine of Art.

(The Decay of Lying, 1889)

Etty Hillesum
De ene mens mag de andere nooit tot het middelpunt van z’n leven maken.
(De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943, 1986)

Elias Canetti
Een schrijver is de hoeder van gedaanteveranderingen.
(Het geweten in woorden, 1976)

Andrew Sean Greer
We are each the love of someone’s life.
(The confessions of Max Tivoli, 2004)

Harry Mulisch
De nacht die in Nietzsches geest viel, was de duisternis van de baarmoeder waarin Hitlers lichaam gestalte aannam.
(Siegfried, 2001)

David Mitchell
Yet what is any ocean but a multitude of drops?
(Cloud Atlas, 2003)

Jean-Paul Sartre
Le concept d’homme, dans l’esprit de Dieu, est assimilable au concept de coupe-papier dans l’esprit de l’industriel.
(L’existentialisme est un humanisme, 1946)

Jean-François Lyotard
‘Il n’est pas en leur pouvoir de taire ce dont ils ne peuvent pas parler.’

(Le Différend, 1983)

Friedrich Nietzsche
Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig?
(Götzen-Dämmerung, 1889)

Carl Jung
Het is belangrijk en heilzaam ook te spreken over onbegrijpelijke dingen.
(Over leven na de dood, 1952)

Milan Kundera
Ga eens na, Mozes heeft ‘gij zult niet liegen’ in Gods tien geboden niet opgenomen. Dat is geen toeval!
(Onsterfelijkheid, 1990)

Nicolaas Matsier
Soms overkomt het je dat je opstaat uit je stoel, met een of ander doel: je wilde iets opzoeken, je moest wat halen, je ging koffie zetten – en opeens weet je niet meer waar het om begonnen was.
(Gesloten Huis, 1994)

Wim Kayzer
Van wie hebben we eigenlijk geleerd dat het een doodzonde is om een verhaal te vertellen dat niet klopt, dat het een doodzonde is om een leven te leiden dat van de onwaarschijnlijkheden aan elkaar hangt?
(De Waarnemer, 2004)

Simon Critchley
Joking is a game that players only play successfully when they both understand and follow the rules.
(On Humour, 2002)

Jos de Mul
Niet in de voltooiing, maar in de wegen ernaar toe schuilt de zin van ons onophefbare verlangen naar een omvattende betekenis.
(Het Romantische Verlangen, 1990)

René Girard
Het enige doel van religie is om de herhaling van wederkerig geweld te vermijden.
(La violence et le Sacré, 1972)

Erich Fromm
Angst voor vrijheid
(Angst voor vrijheid,1952)

Michael Walzer
A radical program of Americanization would really be unAmerican.
(What it means to be an American, 1990)


FILOSOFIE KALENDER 2003 en 2004

Maurice Merleau-Ponty
'L'Être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience.'
(Le visible et l'invisible, Gallimard, 1964)

Maurice Merleau-Ponty
'Il n'y a pas de vision sans ecran.'
(Le visible et l'invisible, 1964)

Maurice Blanchot
'Le signe de son importance, c'est que l'écrivain n'ait rien à dire.'
(De l'angoisse au langage)

Simone de Beauvoir
'Ik moet een manier vinden om de waarheid te spreken zonder haar echt te uiten. Wat is literatuur per slot van rekening anders? Handige leugens die heimelijk de waarheid spreken.'
(In een brief aan Nelson Algren van 24 juni 1947. Het citaat komt uit: Een transatlantische liefde, 1998)

Jean-Paul Sartre
'En me choisissant, je choisis l'homme.'
(L'existentialisme est un humanisme, 1946)

Jean-Paul Sartre
'L'enfer, c'est les Autres'
(Huis Clos, 1944)

Albert Camus
'Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord.'
(Le Mythe de Sisyphe, 1942)

Roland Barthes
'Men verwacht van de taal van de schrijver niet dat het de realiteit representeert, maar dat het betekenis geeft.'
(Mythologies, 1957)

Jean-François Lyotard
'Laten zien dat er iets is dat men kan denken maar dat men niet kan zien noch laten zien: zie daar de inzet van de moderne schilderkunst.'
(Le postmoderne expliqué aux enfants, 1986)

Jean-François Lyotard
'Il n'est pas en leur pouvoir de taire ce dont ils ne peuvent pas parler.'
(Le Différend, 1983)

Jean-François Lyotard
'Il est d'une victime de ne pas pouvoir prouver qu'elle a subi un tort.'

(Le Différend, 1983)

Jacques Derrida
'Een context is nooit geheel en al bepaalbaar.'
(Marges de la Philosophie, 1972)

Alain Finkielkraut
'Wat geweest is heeft, in het zijn, slechts de plaats die wij eraan geven.'
(Een stem van de overkant, 2001)

Ernest Hemingway
'Creation's probably overrated. After all, God made the world in only six days and rested on the seventh.'
(A moveable feast, 1964)

Oscar Wilde
'When critics
disagree the artist is in accord with himself'
(A Portrait of Dorian Grey in, 1891)

Friedrich Nietzsche
'Dogma's zijn grotere vijanden van de waarheid dan leugens.'
(Jenseits von Gut und Böse, 1886)

Friedrich Nietzsche
'Mijn omschrijving van grootheid bij de mens is amor fati: dat iemand nooit iets anders wil hebben, niet naar voren, niet naar achter, nooit in alle eeuwigheid.'
(Ecce homo, 1888)

Friedrich Nietzsche
'Altijd maar leerling blijven is een slechte manier om iets terug te doen voor een leraar.'
(Ecce Homo, 1888)

Friedrich Nietzsche
'Er zijn mensen die postuum geboren worden.'
(Ecce Homo, 1888)

Theodor W. Adorno
'Nur Philosophie, die solcher Naivetät sich entledigt, ist irgend wert, weitergedacht zu werden.'
(Negative Dialektik, 1966)

Theodor W. Adorno
'Das perennierende Leiden hat soviel Recht auf Ausdruck wie der Gemartete zu brüllen.'
(Negative Dialektik, 1966)

Theodor W.Adorno
'Alleen begrippen kunnen volbrengen, wat het begrip verhindert.'
(Negative Dialektik, 1964)

Hannah Arendt
'The banality of evil'
(Eichmann in Jeruzalem, 1963)

Hermann Hesse
'Iets wat je weet, kun je iemand anders mededelen, wijsheid echter niet.'
(Siddartha, 1950)

Milan Kundera
'De ware goedheid van de mens kan zich alleen in volstrekte zuiverheid en vrijheid manifesteren jegens hem die geen kracht vertegenwoordigt.'
(De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, 1983)

Milan Kundera
'De roman onderzoekt niet de werkelijkheid, maar het bestaan.'
(De kunst van de roman, 1986)

Elias Canetti
'Het omslaan van de aanrakingsvrees is een kenmerk van de massa.'
(Masse und Macht, 1960)

Patricia de Martelaere
'De melancholicus: ontneem hem zijn lijden en hij heeft niets meer. Ontneem hem zijn pijn en hij kiest de dood.'
(Het verlangen naar ontroostbaarheid, 1993)

Karen Vintges
'Het is noodzaak om post-postmodern te zijn.'
(De terugkeer van het engagement, 2003)

Dirk van Weelden
'Ik ben een tussenwezen'
(Orville, 1997)

Maarten Coolen
'Op internet ben ik niet meer en niet minder dan mijn representatie.'
(Virtueel Verbonden, 1997)

Arthur Koestler
'The equation did not work out.'
(Darkness at noon, 1940)

Karl Popper
'Als een wetenschappelijke uitspraak iets wil zeggen over de realiteit, moet het falsificeerbaar zijn: en zolang het niet falsificeerbaar is, zegt het niets over de realiteit.'
(Logik der Forschung, 1934)

Ludwig Wittgenstein
'Zonder filosofie zijn gedachten troebel en onduidelijk.'
(Tractatus Logico-Philosophicus, 1963)

Immanuel Kant
'Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.'
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785)

Plato
'Er zal nooit een einde aan de problemen van staten komen, of zelfs aan die van de mensheid, tenzij filosofen in deze wereld koningen worden of tenzij degenen die we nu koningen of leiders noemen werkelijk en waarachtig filosofen worden.'

(Politeia)

Marshall McLuhan
'The medium is the message'
(The Medium is the Message)

De Surrealisten
(o.a. André Breton, René Magritte, Salvador Dali, Man Ray, Marcel Duchamp en Max Ernst
)
'Cadavre Exquis'

Sigmund Freud
'Hoe ben ik op deze onzinnige hypothese gekomen, terwijl iedere getuige ontbreekt?'
(Das Unbewusste, 1915)

Richard Rorty
'Solidarity is not discovered by reflection but created.'
(Contingency, irony, and solidarity, 1989)

John Rawls
'Veil of ignorance'
(A theory of justice, 1973)