Citaat 18

Arthur Koestler
'The equation did not work out.'
(Darkness at noon, 1940)


Koestler, die in zijn jeugd korte tijd lid was van de Communistische Partij, beschrijft in deze roman waarom hij met de partij gebroken heeft. Het communisme was volgens hem gedoemd te mislukken. Het is niet mogelijk het individu te ontkennen en tegelijkertijd te verwachten dat mensen verantwoordelijk zijn.
Mensen hadden volgens de partij geen vrije wil. Zij konden niet kiezen tussen alternatieven of tussen goed en slecht. Toch werd er van hen verwacht dat ze de juiste beslissingen maakten en werden ze schuldig bevonden of aangeklaagd wegens verraad.
Er is een fout gemaakt in de berekening van de partij. De wiskundige vergelijking luidde: een individu is niets anders dan een massa van een miljoen gedeeld door een miljoen. Op grond van die gedachte kunnen er geen individuele fouten gemaakt worden. Dat de partij vervolgens aan de lopende band verraders aanwijst, bewijst dat de wiskundige vergelijking niet klopt.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat