Citaat 27

Jean-François Lyotard
'Il n'est pas en leur pouvoir de taire ce dont ils ne peuvent pas parler.'
(Le Différend, 1983)


In Le Différend schrijft Lyotard onder andere een theorie over verschillende wijzen van zwijgen. Een eerste belangrijk onderscheid dat hij maakt is tussen het zwijgen uit onvermogen en het zwijgen uit verplichting. Om dit duidelijk te maken citeert hij Wittgenstein's beroemde slogan uit de Tractatus : Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.' Lyotard vraagt zich af wat dit 'moeten' betekent. Moeten we zwijgen omdat we niet anders kunnen, of moeten we zwijgen uit verplichting?
Lyotard gebruikt zijn theorie van het zwijgen om uit te leggen waarom mensen moeite hebben om over Auschwitz te spreken. Hij concludeert dat veel overlevenden niet over Auschwitz spreken, omdat ze het niet kunnen en niet omdat ze het niet zouden mogen. Voordat we dus aannemen dat iemand niet spreekt vanwege een verbod, moeten we onderzoeken of die persoon er überhaupt over kan spreken. Over de overlevenden van de holocaust concludeert Lyotard: 'het is voor hen niet mogelijk te zwijgen over iets waar ze niet over kunnen spreken.'


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat