Citaat 28

De Surrealisten
(o.a. André Breton, René Magritte, Salvador Dali, Man Ray, Marcel Duchamp en Max Ernst
)
'Cadavre Exquis'


De surrealisten protesteerden met hun kunst tegen de tirannie van de rede. Ze stelden voor om onze beperkte realiteit die gedomineerd wordt door deze rede te verruimen door ook dromen en het onbewuste bestaansrecht te geven.
De grondlegger van de surrealisten, André Breton, gebruikte de psycho-analyticus Sigmund Freud als belangrijkste inspiratiebron. Freud bedacht een methode waarbij het bewustzijn van een patient tijdelijk wordt uitgeschakeld, zodat het onbewuste dat niet direct toegankelijk is, toch aan het woord kan zijn. Freud noemde dit 'de vrije associatie' en het houdt in dat patiënten adhoc ongecontroleerde woordstromen creëeren.
De surrealisten probeerden ook het individuele bewustzijn en daarmee de rede uit te schakelen door op een onverwachte manier samen te werken. Ze creëerden verschillende associatieve woordspelletjes en technieken. De bekendste heet cadavre exquis, naar de eerste zin die in dit spel ontstond, 'le cadavre exquis boira le vin nouveau' (het voortreffelijke kadaver zal de nieuwe wijn drinken). Het spel gaat als volgt: men vouwt een vel papier op zo'n manier dat steeds slechts één deel zichtbaar is. Vervolgens schildert of schrijft iedere deelnemer iets op het papier, zonder te weten wat de anderen voor hem hebben gemaakt of genoteerd. Het resultaat is een surrealistische tekst of tekening.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat