Citaat 36

Richard Rorty
'Solidarity is not discovered by reflection but created.'
(Contingency, irony, and solidarity, 1989)


Richard Rorty concludeert in zijn analysen van onze huidige samenleving, dat de meeste problemen bestaan vanwege een gebrek aan solidariteit. Solidariteit is namelijk niet iets dat van nature tussen mensen bestaat. Het is evenmin iets dat mensen kunnen ontdekken als ze lang genoeg over zichzelf en anderen nadenken: er bestaat geen wezen of essentie van het 'menszijn' en daarom kun je het menszijn nooit in elkaar herkennen. Solidariteit heeft voor Rorty niets te maken met identificatie.
Solidariteit kan daarentegen wel gecreëerd worden als mensen nadruk leggen op overeenkomsten en verschillen onbelangrijk achten. Het gaat er niet om dat iemand een andere cultuur, religie of huidskleur heeft. Het gaat erom dat ieder mens pijn kan lijden. Om solidariteit te voelen hoeven we niet hetzelfde te zijn. Er is slechts één vraag van belang: 'Lijd jij pijn?'. Als ik deze vraag kan stellen en ik een bevestigend antwoord ontvang, wordt er solidariteit gecreëerd en zal ik mij inzetten die ander te helpen.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat