Citaat 72

Albert Camus
L’expression commence où la pensée finit.

Vertaling: De expressie begint waar het denken ophoudt.

(Le mythe de Sisyphe, 1942, De Mythe van Sisyfus, 1962)


Volgens Camus leven we in een wereld die we niet kunnen bevatten. We stellen vragen zonder een antwoord te krijgen. De wereld is in zijn ogen absurd: onrechtvaardig, inconsequent en onbegrijpelijk. Het intellect leert zijn grenzen kennen als het probeert het absurde te beschrijven. We kunnen ons niet uit onze situatie denken, maar we willen er wel uiting aan geven.
Kunstenaars gaan volgens Camus een stap verder dan denkers. Zij laten met beelden zien wat niet redelijk is en niet gedacht kan worden. Een kunstwerk is geen vlucht voor het absurde, het is juist een teken van onze frustratie. Het bestaan van een kunstwerk is het indirecte bewijs dat het verstand heeft gefaald. De expressie begint waar het denken ophoudt.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat