Citaat 12

Theodor W. Adorno
'Nur Philosophie, die solcher Naivetät sich entledigt, ist irgend wert, weitergedacht zu werden.'
(Negative Dialektik, 1966)


Karl Marx schrijft in zijn These over Feuerbach (1880) dat filosofen de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd hebben en dat het erop aan komt de wereld te veranderen. Hij wilde de theoretische filosofie opheffen en een nieuwe richting inslaan, namelijk die van de praktijk.
Adorno refereert aan deze tekst en merkt op dat Marx' project is mislukt. Adorno wijt dit aan de interpretatie van de wereld, die de praktische verwerkelijking beloofde. Die interpretatie klopte niet. Met andere woorden: de filosofie had zijn werk niet goed gedaan.
Nu de filosofie al zijn pretentieuze beloften heeft gebroken, is het tijd voor zelfkritiek. We moeten accepteren dat ook filosofie van de maatschappelijke omgeving afhankelijk is. Alleen een filosofie die niet zo naïef is te denken dat het ergens boven staat, is het waard gedacht te worden.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat