Citaat 10

Karen Vintges
'Het is noodzaak om post-postmodern te zijn.'
(De terugkeer van het engagement, 2003)


Het postmoderne denken wordt vaak samengevat in de woorden van Lyotard: het einde van de grote verhalen. Religies, wetenschap en politieke groeperingen hebben hun aanspraak op de ene en absolute Waarheid verloren. Als wij een antwoord zoeken of een richtlijn is het niet meer vanzelfsprekend dit aan de pastoor of filosoof te vragen: ook hun kennis is relatief en er bestaat geen garantie dat hun waarheid met de door jouw gezochte waarheid overeenstemt.
Vintges beschrijft dat het postmoderne denken een moreel vacuüm heeft gecreëerd dat verlammend werkt op allerlei sociale en politieke bewegingen. Nu we volgens het postmodernisme niet meer eenvoudig vast kunnen stellen wat goed en kwaad is, wordt het onduidelijk waar een mens zich voor in kan zetten. Bijvoorbeeld: ik vind dat abortus legaal moet zijn, in ieder geval voor mij, maar is het ethisch gezien verantwoord als ik de legaliteit van abortus voor andere vrouwen probeer af te dwingen?
Het postmodernisme bekritiseert alle grote verhalen zonder een inhoudelijk alternatief te bieden. Om die reden moeten we volgens Vintges verder denken dan het postmoderne. Mensen hebben behoefte aan zingeving en ethiek. Het is noodzaak om post-postmodern te zijn om de normatieve leegte van het postmoderne aan te kunnen vullen.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat