Citaat 41

Maurice Merleau-Ponty
'Il n'y a pas de vision sans ecran.'
(Le visible et l'invisible, 1964)


De mens heeft een stoffelijk lichaam en daarom is het een wezen dat zowel kan zien als gezien kan worden. Dit is een belangrijk gegeven voor Merleau-Ponty die de wereld interpreteert in termen van zichtbaarheid en onzichtbaarheid.
Zichtbaar zijn alle dingen die uit 'stof' gemaakt zijn. Het menselijk lichaam is in deze filosofie van dezelfde stof gemaakt als alle andere dingen om ons heen. Ideeën zijn niet zichtbaar, maar zijn wel aanwezig in de wereld omdat ze direct zijn meegegeven met zichtbare dingen.
Net als dat wij alleen een ding kunnen oppakken, omdat we een zichtbare hand hebben, kunnen we ook alleen ideeën benaderen, omdat we een lichaam hebben. Het is in ons stoffelijk zijn, via ons lichaam dat we contact kunnen hebben met de dingen en via hen met dat wat niet zichtbaar is. Ons lichaam fungeert als een scherm om het onzichtbare op te kunnen projecteren. Zonder scherm zouden we niets kunnen zien.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat