Citaat 53

Friedrich Nietzsche
Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig?

Vertaling: De ware wereld hebben we afgeschaft: welke wereld bleef er over?

(Götzen-Dämmerung, 1889)


In het hoofdstuk ‘Hoe de “ware wereld” uiteindelijk een fabel werd’ spreekt Nietzsche over de geschiedenis van ons denken over waarheid. Hij onderscheidt zes fasen, beginnend bij Plato en eindigend bij Zarathustra. Daartussen ontstaan en vallen (onder andere) het christendom en het positivisme.
In de laatste fase, het hoogtepunt van de mensheid, hebben we de zoektocht naar de waarheid opgegeven. De mensheid heeft eindelijk begrepen dat waarheid geen nut heeft en schaft daarom ‘de ware wereld’ af. Nietzsche vraagt zich uiteraard af wat er dan nog over blijft. De schijnbare wereld? Maar nee, met de ware wereld hebben we ook de schijnbare afgeschaft, want als er geen Ideeën meer zijn, zijn er ook geen afspieglingen meer. De langste dwaling is eindelijk voorbij.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat