Citaat 38

Jacques Derrida
'Een context is nooit geheel en al bepaalbaar.'
(Marges de la Philosophie, 1972)


Derrida veronderstelt dat begrippen en dingen een arbitraire relatie hebben. De betekenis van het woord 'boek' is niet bepaald door het ding boek: betekenis ontstaat alleen door de relatie die woorden onderling hebben. Wij weten wat 'zwart' betekent, omdat we ook de woorden 'wit', 'kleur' en 'donker' kennen. Betekenis ontstaat dus in de context van andere betekenissen.
Derrida meent echter dat we nooit zeker kunnen zijn van een betekenis, omdat de context nooit geheel bepaalbaar is. Allereerst bestaat er een oneindig aantal begrippen en is de context van elk begrip binnen het systeem daarom niet volledig vast te stellen. Daarnaast kunnen wij alleen een woord gebruiken als dit woord in principe herhaalbaar is, als we het steeds opnieuw kunnen identificeren. Herhaalbaarheid veronderstelt echter herhaling ergens anders: een woord draagt niet alleen de mogelijke betekenis in de huidige context met zich mee, maar ook de betekenis in een oneindig aantal andere mogelijke contexten. In de woorden van Derrida: er is een surplus aan betekenis, de context is daarom nooit geheel en al bepaalbaar en de betekenis van een woord blijft onbeslisbaar.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat