Citaat 37

Milan Kundera
'De roman onderzoekt niet de werkelijkheid, maar het bestaan.'
(De kunst van de roman, 1986)


Milan Kundera schrijft romans zoals anderen filosofische of wetenschappelijke boeken schrijven. Een roman is voor hem een onderzoek of een experiment en is daarom niet geheel vrijblijvend. Als een boek geen onbekend terrein ontdekt, is het volgens Kundera zelfs immoreel.
Toch is de taak van een schrijver heel anders dan de taak van een filosoof. Een filosoof onderzoekt de werkelijkheid in een abstracte ruimte en probeert dat wat (waar) is, te beschrijven. De schrijver gebruikt karakters, personen om naar de werkelijkheid te kijken en verkent daarom niet de werkelijkheid, maar het bestaan. Met andere woorden: een schrijver beschrijft niet wat er is, maar wat er kan zijn. De roman stopt niet bij de feiten van de werkelijkheid, maar onderzoekt het bestaan, het veld van menselijke mogelijkheden.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat