Citaat 09

Patricia de Martelaere
'De melancholicus: ontneem hem zijn lijden en hij heeft niets meer. Ontneem hem zijn pijn en hij kiest de dood.'
(Het verlangen naar ontroostbaarheid, 1993)


Volgens Freud is het onmogelijk om niet lief te hebben. Hoe zelfstandig we ook willen zijn, ieder mens zoekt liefde. Veel mensen vinden liefde en evenveel weten hoe het voelt om die liefde weer te verliezen. Het grootste gevaar van iemand lief te hebben, is de pijn van het (mogelijke) verlies.
De normale reactie op verlies is rouw. We ervaren pijn, trekken ons terug en wachten tot we voldoende hersteld zijn voordat we iemand anders gaan liefhebben. Rouw is tijdelijk.
De melancholicus gaat voorbij de rouw en raakt in een depressie. Hij hield zoveel van de verloren persoon, meer dan van zichzelf, dat het onmogelijk is zijn liefde op iemand anders te richten. Het liefste zou hij sterven van verdriet, zoals Romeo en Julia, en als dat niet mogelijk is dan wil hij de rest van zijn leven lijden. De altijd aanwezige pijn om de verloren liefde bewijst dat de liefde echt en absoluut was. De melancholicus wil niet getroost worden, want troost zou hem datgene ontnemen dat zijn leven betekenis geeft: zijn liefde en zijn pijn om het verlies. Vandaar dat De Marteleare schrijft: Ontneem hem zijn lijden en hij heeft niets meer. Ontneem hem zijn pijn en hij kiest de dood.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat