Citaat 52

Simon Critchley
Joking is a game that players only play successfully when they both understand and follow the rules.

Vertaling: Grappen maken is een spel dat spelers alleen succesvol kunnen spelen als ze beiden de regels kennen en volgen.’

(On Humour, 2002)


De Engelse filosoof Critchley schrijft in zijn boek On Humour een kleine fenomenologie van de grap. Het is alleen mogelijk succesvol grappen te maken of moppen te vertellen als zowel spreker als toehoorder zich bewust zijn van hun sociale context. Er moet een (verzwegen) consensus bestaan over wat wij als grap ervaren. Een mop ontstaat namelijk door de incongruentie tussen verwachtingen en actualiteit. Met andere woorden: we lachen, omdat we het tegenovergestelde horen van wat we verwachten. Om een succesvolle grap te kunnen vertellen, moet de spreker weten wat de verwachtingen zijn van de toehoorder. Alleen als aan deze regels van het spel voldaan is, zal de toehoorder na afloop in lachen uitbarsten of in ieder geval proberen een glimlach te produceren.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat