Citaat 21

Ludwig Wittgenstein
'Zonder filosofie zijn gedachten troebel en onduidelijk.'
(Tractatus Logico-Philosophicus, 1963)


Wittgenstein nam in zijn beroemde Tractatus de taal als basis van al onze uitspraken uitermate serieus. Voordat we iets zinnigs over de wereld konden zeggen en voordat we wetenschap konden bedrijven, moesten we ons eerst langdurig bezighouden met de taal.
Wittgenstein beweerde dat het belangrijkste doel van de filosofie is, om gedachten logisch te verhelderen. Filosofie is volgens hem niet bedoeld om een theorie op te stellen of een doctrine te verdedigen. Het resultaat van filosofie is daarom ook niet een geheel aan juiste proposities. Filosofie is een activiteit die bedoeld is om meerduidige talige uitspraken te verhelderen. Als filosofie op de juiste manier wordt bedreven, ontstaan er toegankelijke en logische uitspraken. Zonder filosofie zijn gedachten troebel en onduidelijk. Het is aan de filosofie om ze te verhelderen en scherpe grenzen te geven.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat