Citaat 20

Jean-François Lyotard
'Laten zien dat er iets is dat men kan denken maar dat men niet kan zien noch laten zien: zie daar de inzet van de moderne schilderkunst.'
(Le postmoderne expliqué aux enfants, 1986)


Kant beschrijft in drie lange kritieken dat je kennis kan opdoen als je verschillende vermogens in harmonie samenwerken. Ook de ervaring van het Schone in de kunst is het resultaat van harmonie.
Om het Verhevene in de kunst te ervaren is er juist een conflict nodig. Je beleeft het Verhevene als je verbeeldingsvermogen er niet in slaagt iets te vinden dat overeenstemt met het begrip. Je hebt een idee van iets, je kunt het denken, maar je kunt er geen voorbeeld van geven. Het idee is onpresenteerbaar.
Lyotard meent dat de avant-garde kunst van het modernisme probeert om deze onpresenteerbare ideeën toch te presenteren. De kunst doet dit door gebruik te maken van de abstractie: er worden geen afbeeldingen gemaakt en er wordt geen herkenbare inhoud gerepresenteerd. De presentatie is 'negatief'. De moderne schilderkunst duidt het onpresenteerbare aan als afwezige inhoud.


terug naar overzicht citaten
vorige citaat
volgende citaat