Filosofie Scheurkalender 2004 (9)

‘Cadavre Exquis’  (De surrealisten, 1924-1969) De surrealisten (o.a. André Breton, René Magritte, Salvador Dali, Man Ray, Marcel Duchamp en Max Ernst) protesteerden met hun kunst tegen de tirannie van de rede. Ze stelden voor om de door de rede beperkte realiteit te verruimen met dromen en het onbewuste. De grondlegger van de surrealisten, André Breton,…

Filosofie Scheurkalender 2004 (8)

‘Er zijn mensen die postuum geboren worden.’ (Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 1888) Nietzsche is ervan overtuigd dat hij te vroeg geboren is. En daar is hij nogal trots op. Het is zijn lot een voorbode te zijn voor een waarheid die niemand nog kan begrijpen. Gedurende zijn leven wordt hij geconfronteerd met mensen die hem…

Filosofie Scheurkalender 2004 (7)

‘Altijd maar leerling blijven is een slechte manier om iets terug te doen voor een leraar.’ (Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 1888) Nietzsche wordt vaak gezien als een arrogante denker. In zijn autobiografie Ecce Homo beschrijft hij o.a. waarom hij zo knap is en zo wijs en waarom hij zulke goede boeken schrijft. Toch is Nietzsche…

Filosofie Scheurkalender 2004 (6)

‘De ware goedheid van de mens kan zich alleen in volstrekte zuiverheid en vrijheid manifesteren jegens hen die geen kracht vertegenwoordigt.’ (Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, 1983) In De ondraaglijke lichtheid van het bestaan creëert Kundera het personage Tereza, dat een theorie van de liefde ontwikkelt: liefde tussen twee mensen, hoe mooi…

Filosofie Scheurkalender 2004 (5)

‘Iets wat je weet, kun je iemand anders mededelen, wijsheid echter niet.’ (Hermann Hesse, Siddartha, 1950) De hoofdpersoon Siddartha uit het gelijknamige boek van Hermann Hesse is zijn hele leven op zoek naar wijsheid en waarheid. Opgevoed door zijn vader de Brahmaan verlaat hij zijn huis en gaat hij leven als asceet in de bergen.…

Filosofie Scheurkalender 2004 (4)

‘J’ai raconté notre histoire. Je t’ai trompé ce soir avec cet inconnu. J’ai raconté notre histoire. Elle était, vois-tu, racontable.’ (Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, 1959) [‘Ik heb ons verhaal verteld. Ik heb je vanavond bedrogen met deze onbekende. Ik heb ons verhaal verteld. Het was, zoals je ziet, vertelbaar.’] De Franse film Hiroshima mon…

Filosofie Scheurkalender 2004 (3)

‘Il n’est pas en leur pouvoir de taire ce dont ils ne peuvent pas parler.’ (Jean-François Lyotard, Le Différend, 1983)  [‘Het is voor hen niet mogelijk te zwijgen over iets waarover ze niet kunnen spreken.’] In Le Différend ontwikkelt Lyotard een theorie over verschillende wijzen van zwijgen. Hij maakt onder andere onderscheid tussen zwijgen uit…

Filosofie Scheurkalender 2004 (2)

‘Hoe ben ik op deze onzinnige hypothese gekomen, terwijl iedere getuige ontbreekt?’ (Sigmund Feud,  Das Unbewusste, 1915) Op basis van het gedrag van zijn patiënten heeft Freud een theorie ontwikkeld die verklaart wat wij nu een ‘trauma’ noemen. Een trauma is meer dan het verdringen van een ervaring waaraan we liever niet herinnerd worden. Volgens…

Filosofie Scheurkalender 2004 (1)

‘Op internet ben ik niet meer en niet minder dan mijn representatie. (Maarten Coolen, Virtueel Verbonden, 1997) Het ideaal van de moderne filosofie, de mens als autonoom subject, lijkt op het internet zijn voltooiing te vinden. Vroeger ontving je een identiteit bij geboorte, het was de optelsom van je omgeving: ouders, geboortedorp, een geërfd beroep.…

shorts

SELECTED FICTION AND NONFICTION (2016-2018) “The Men on the Fence” —short story— in: TriQuarterly, 2017 * nominated for a Pushcart Prize “Animal Puzzle” (print only) —short story— in: Denver Quarterly, Vol 50, Nr 4, 2016 * nominated for a Pushcart Prize “The Empty Space in Front of Your Hand” —creative nonfiction— in: Green Mountains Review, 2016 “The Last Gift”…