Only in Dutch

Filosofie Scheurkalender 2010 (10)

9789085712169‘Lelystad was de bekroning van de vaderlandse strijd tegen het water.’  (Joris van Casteren, Lelystad, 2008)

In het alom geprezen boek Lelystad toont Van Casteren hoe de hoopvolle dromen voor de eerste nieuwe polderstad van Nederland stukslaan op ondoorgrondelijke bureaucratie en wanbeleid. De progressieve en goed bedoelde plannen van pioniers monden uit in een grijs en droevig crimineel bolwerk, met vierkante huizenblokken, betonpleinen en troosteloze hofjes. Wat een bekroning moest zijn van de vaderlandse strijd tegen het water, een ideale voorbeeldstad, werd een dieptepunt in de geschiedenis van de planologie.
Van Casteren wijst geen schuldigen aan en laat zich evenmin verleiden tot een alomvattende theorie. Wel doemt er uit zijn boek een these op: in een stad die vanaf de grond wordt opgebouwd en dus geen geschiedenis heeft, wordt de menselijke maat uit het oog verloren.