Publications

Filosofiekalender 2008 (16)

Ut pictura poesis, Latijnse spreuk.

‘Ut pictura poesis’ betekent ‘schilderen is als poëzie.’ Deze stelling van de Romeinse dichter Horatius (65-8 v.C.) wordt vaak geciteerd en even vaak bediscussieerd. Want in hoeverre lijkt poëzie op schilderkunst?
Het is een vergissing te denken dat Horatius de twee kunstsoorten gelijk wilde stellen. Waar hij op doelde was dat poëzie (in de brede betekenis van het woord, dat wil zeggen: fictie) dezelfde analyse en interpretatie verdient als schilderkunst. Waarschijnlijk mede te wijten aan Plato, die dichtkunst leugenachtig vond, stond poëzie in de tijd van Horatius niet op een voetstuk. Horatius wilde overbrengen dat poëtische teksten te snel worden gelezen en daarom vaak onterecht terzijde worden geschoven. Je kunt alleen van een gedicht genieten als je het tijd en aandacht geeft.