Publications

Filosofie Scheurkalender 2004 (8)

‘Er zijn mensen die postuum geboren worden.’ (Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 1888)

Nietzsche is ervan overtuigd dat hij te vroeg geboren is. En daar is hij nogal trots op. Het is zijn lot een voorbode te zijn voor een waarheid die niemand nog kan begrijpen. Gedurende zijn leven wordt hij geconfronteerd met mensen die hem niet snappen of die zijn ideeën afkeuren en deze tegenwerking deert hem niet, omdat hij weet dat zijn filosofie later wel geaccepteerd zal worden. Hij vermoedt zelfs dat wanneer mensen klaar zullen zijn voor zijn geschriften er speciale leerstoelen zullen komen om Also sprach Zarathustra te interpreteren.
We kunnen Nietzsche achteraf moeilijk ongelijk geven. Zijn filosofie werd pas ruim na zijn dood populair en pas ruim na de oorlog kreeg zijn uitspraak ‘God is dood’ de betekenis die het verdiende. Het is natuurlijk voor meer denkers en kunstenaars zo, dat ze pas na hun dood erkend werden, maar het unieke van Nietzsche was, dat hij zich niet te bescheiden betoonde om dit meerdere malen en met overtuiging op papier te zetten. Hij heeft het vooral over zichzelf als hij schrijft: ‘Er zijn mensen die postuum geboren worden.’