Publications

Filosofie Scheurkalender 2004 (1)

‘Op internet ben ik niet meer en niet minder dan mijn representatie. (Maarten Coolen, Virtueel Verbonden, 1997)

Het ideaal van de moderne filosofie, de mens als autonoom subject, lijkt op het internet zijn voltooiing te vinden. Vroeger ontving je een identiteit bij geboorte, het was de optelsom van je omgeving: ouders, geboortedorp, een geërfd beroep.
In onze maatschappij, waarin mensen vrijer en onafhankelijker zijn, wordt een identiteit vooral bepaald door keuzen. Je kiest je vrienden, je huis en je bezigheden. Toch zijn er nog genoeg elementen die je niet in de hand hebt – een dialect is hoorbaar, een lichaam is zichtbaar – en die elementen bepalen het kader waarbinnen je identiteit vorm kan krijgen.
Op het internet lijken ook die laatste grenzen weg te vallen, want je laat uitsluitend zien, wat jij wilt tonen: op internet ben je niet meer of minder dan je eigen representatie.