Only in Dutch

Roland Holst Huis – Bergen (4)

Het hoeft niemand te verbazen dat er veel boeken in dit huis aanwezig zijn. De volledige werken van Adriaan Roland Holst natuurlijk, maar ook Franse pockets en Engelse hardbacks, uit de collectie van de dichter neem ik aan. Daarnaast is er een keur aan Nederlandse literatuur, waaronder veel dichtbundels die deels in dit huis zijn geschreven. Omdat ik doorgaans weinig poëzie lees, heb ik mezelf voorgenomen iedere dag een bundel open te slaan.

Vanmorgen las ik in Een winter aan zee van Adriaan Roland Holst, achtregelige verzen met referenties aan dag en nacht, hart en ziel, Troje en natuurlijk de wolken en de zee. Ik durf niet te beweren dat ik de gedichten doorgrond – wellicht gaat er veel symboliek aan me voorbij – maar ik geniet van zijn woordkeus en frasen, zoals:

‘Geen onderwolkse klokken / luiden meer nu de wacht / door doden wordt betrokken.’

En:
‘leeg winterlicht doorschittert / de blik der eenzamen.’

Of eenvoudiger, maar zo geestig:
‘Eenzelvige uren lang / volgde ik oude duinpaden / in lang niet meer in zwang / zijnde gedachten.’

Vanmiddag ga ik zelf de duinen in!