Uncategorized

Filosofiekalender 2009 (5)

“That a famous library has been cursed by a woman is a matter of complete indifference to a famous library.”

Virginia Woolf  in A Room of one’s own

In haar beroemde essay A Room of one’s own betoogt Virginia Woolf dat een vrouw financieel onafhankelijk moet zijn en een kamer voor zichzelf moet hebben voordat ze daadwerkelijk kan gaan schrijven. Mannen hadden in die tijd een duidelijke voorsprong op vrouwen: zij hoefden geen kinderen op te voeden en konden zonder zich verdacht te maken terugtrekken in hun studeerkamer. Van vrouwen werd verwacht dat ze thee dronken of zich op een andere manier sociaal ontplooiden. Ook buitenshuis was het leven voor een schrijver in de dop gemakkelijker als je een man was – je had toegang tot literaire kringen en universiteiten.
Als Virginia Woolf op een van haar wandeltochten geïnspireerd raakt en een bibliotheek wil binnenstappen, wordt ze door een poortwachter weggestuurd: vrouwen zijn er niet welkom. Ze vervloekt de beroemde bibliotheek die haar buitensluit en beseft tegelijk dat het de bibliotheek niets zal kunnen schelen dat het door een vrouw wordt vervloekt. Als zij iets wil veranderen, moet zij zich tot de mensen wenden die het wel iets zal kunnen schelen: de lezers van haar romans.