Only in Dutch

De Helling (5) – Het ‘Grote Verhaal’, tussen mythe en waarheid

De zomerstop is voorbij; jij terug uit het Noorden, ik uit het Zuiden; onze discussie kan verdergaan.

De Franse filosoof Lyotard verkondigde in 1979 het einde van de Grote Verhalen en stond daarmee aan de wieg van het postmodernisme. Hij bedoelde dat het Westen zijn vertrouwen had verloren in de politieke en filosofische ‘metaverhalen’ die onze maatschappelijke ontwikkelingen altijd hebben beïnvloed en gelegitimeerd. Zo’n Groot Verhaal is bijvoorbeeld het communisme/marxisme (dat in Frankrijk veel later verworpen is dan elders in het Westen), maar ook de Verlichting en het liberalisme. Lyotard’s verkondiging doet inmiddels wat cliché aan; we zijn gewend geraakt aan relativisme, aan 1001 meningen zonder waarheidspretenties, aan de anything-goes-moraal van onze maatschappij, maar omdat jij het Grote Verhaal ter sprake brengt als iets wat jou aan de politiek bindt, ga ik er graag op in. Je bent niet de enige die naar de Grote Verhalen teruggrijpt omdat je de scepsis en het morele vacuüm beu bent. Het egocentrische verhaal van het kapitalisme heeft ons in een karige, van zin verstoken wereld achtergelaten.

>> Lees verder op de site van De Helling >>