Only in Dutch

De Helling (3) – Consumentengroei

Clairetown en Hagar-ville bestaan om goede redenen nog niet. Onze zogenaamde utopieën zouden tot tirannie of uitsluiting leiden. De wet van de onbedoelde gevolgen bepaalt, dat wie het goede nastreeft met onvoorziene consequenties te maken kan krijgen en zo onbedoeld het kwade veroorzaakt. Moeten we dan ophouden naar verbetering te streven?

Natuurlijk niet. Ook ik voel de reflex om problemen aan te pakken. Ik geloof alleen niet in definitieve oplossingen of analyses met zekerheidsgaranties. Iedereen maakt fouten. Iemand die nooit een vergissing toegeeft of weleens radicaal een andere weg inslaat, vertrouw ik niet. Je moet jezelf zo nu en dan durven tegenspreken – van misvatting naar misvatting worden we wijzer.

Maar van politieke partijen wordt juist duidelijkheid en standvastigheid verwacht. Waar staan jullie voor? Waar vechten jullie tegen? En gevaarlijker: welke oplossingen worden in het programma opgenomen omdat er draagkracht voor bestaat en welke worden terzijde geschoven omdat ze minder populair zijn?

>> Lees verder op de site van De Helling >>