Only in Dutch

Beterschap

Ik herschrijf mijn vierde roman.
Ik schrijf proefdialogen voor mijn vijfde roman.
Ik maak notities voor mijn zesde roman, c.q. eerste roman in het Engels.
Ik verzin een peuterboek voor mijn nichtje en een kleuterboek voor mijn neefje.
Ik werk aan een idee dat een lang verhaal kan worden of een scenario of niets.
Ik probeer een essay te schrijven over een centraal thema in mijn vierde roman.
Ik ga verder met een verhaal waaraan ik twee jaar geleden al begon.
En ik vertaal, ontwerp en codeer websites voor drie klanten.

Dus helaas, mijn blog schiet er bij in.
Maar ik beloof beterschap en ik hoop dat het helpt om zo’n belofte te doen.

One Comment