Only in Dutch

Ratio versus God

Op de website Academic Earth worden videocolleges van onder andere Harvard, Berkeley en Princeton gratis beschikbaar gesteld. Uit nieuwsgierigheid naar de gang van zaken bij zo’n  beroemd instituut, besloot ik een college filosofie aan Yale te volgen. Ik had de keuze tussen Introduction to Political Philosophy en Death en koos voor Death.
De eerste aflevering begon met een bebaarde professor die in kleermakerszit op zijn eiken bureau zat. Dat beloofde wat. Maar voordat de man zijn wijsheid kon spuien, waarschuwde hij zijn studenten voor wat er komen ging. De professor had de cursus duidelijk eerder gegeven met niet altijd positieve feedback. Dit maal ging hij ervan uit dat de meerderheid van zijn studenten religieus was en wellicht gevoelig; wie niet wilde horen dat de mens geen ziel had, kon beter een andere cursus volgen. Hij vertelde hen onomwonden dat hij zelf niet gelovig was, dat dit college om rationele argumentatie draaide en dat hij geen bewijsgronden zou accepteren waarin God of de bijbel een rol speelden.
Ik vond het schokkend. Wanneer een professor filosofie aan Yale zijn studenten moet waarschuwen dat een wijsgerig college over de dood niet over de hemel gaat, is het conservatieve christendom werkelijk een bedreiging geworden voor de onafhankelijke geest.

P.S. In de zes cursussen literatuur die werden aangeboden, bleken bovendien twee cursussen te gaan over de interpretatie van het oude testament en het nieuwe testament.  Een derde behandelde Dante’s Purgatorio e Paradiso.