Publications

Filosofiekalender 2003 (1)

‘Het Zijn is dat wat creatie van ons eist om door ons ervaren te kunnen worden.’ (Merleau-Ponty,  Le visible et l’invisible, 1964)

We kunnen het Zijn niet ervaren door er van een afstandje naar te kijken, want we zijn zelf zijnden en maken dus deel uit van het Zijn. Maar we hebben evenmin een directe ervaring van het Zijn;  we maken er wel deel van uit, maar vallen er toch niet mee samen. We kunnen het Zijn daarom alleen ervaren in ons gemedieerde contact ermee.
Het medium dat Merleau-Ponty het meest geschikt vindt voor dit contact is de creatie. We kunnen het Zijn ervaren als wij openstaan voor wat het Zijn ons probeert te zeggen en wij hieraan uiting geven. We kunnen het Zijn niet ervaren als we passief  blijven. Alleen via iets dat we maken, schrijven of denken, alleen in de menselijke creatie kunnen wij ervaren wat het betekent te zijn en wat het Zijn betekent. Filosofie is daarom niets anders dan het Zijn dat zich via ons uit in de creatie.