Uncategorized

Filosofiekalender 2009 (1)

“In onze tijd is vastgesteld dat alle duisternis op deze wereld voortkomt uit religie en homeopathie.”

– Marjolijn Februari in Park Welgelegen (2004)

In een van de columns uit haar ironische bundel onderstreept Marjolijn Februari het belang om te blijven lachen om de alledaagse pretenties van de wetenschap. Zij constateert dat we steeds trotser worden op de Westerse kennis en ervan uitgaan dat wetenschap niets dan verlichting brengt. De duisternis die we desondanks ervaren zou voortkomen uit religie en homeopathie. Dat er in ziekenhuizen veel mensen onnodig sterven door medische fouten wordt voor het gemak over het hoofd gezien: aan wetenschap mag niet getwijfeld worden.
Gelukkig mag er wel om gelachen worden. Aan de hand van Nietzsche betoogt Februari dat ook de wetenschap geen fundamentele zekerheden biedt en dat het daarom is toegestaan om te lachen om iedere wetenschapper die beweert eenduidige uitkomsten en onbetwistbare resultaten te presenteren. Dat er een wetenschappelijk onderzoek is verricht, wil niet zeggen dat de waarheid op tafel ligt.