On Life

Op een heuvel in Ibiza – fragment 4

Wat gebeurt er als je in slaap valt tijdens een meditatie? Ik werd volslagen gedesoriënteerd wakker. D. stond voor me en zei: ‘Were you taking a nap?’ Ik wilde wel antwoord geven, maar was al mijn woorden kwijt, een bizarre ervaring. Het was geen droom waaruit ik ontwaakte, het was eerder een ruimte waaruit ik kroop, zonder verhaal. Ik heb een uur van de dag verloren en ik weet niet eens waaraan.